devices

آموزش مجازی

school

آموزش حضوری

public

آموزش بین المللی

دوره های در حال ثبت نام
آموزش آنلاین

پک پیشرفته تکنیک های پایان نامه نویسی

استاد محمد رضا آتشین صدف

مهلت ثبت نام:

ثبت نام
آموزش آنلاین

پک مقدماتی تکنیک های پایان نامه نویسی

استاد محمد رضا آتشین صدف

مهلت ثبت نام:

۱۹ بهمن‌ماه ۹۸
ثبت نام
آموزش آنلاین

مقاله نویسی

استاد محمد رضا آتشین صدف

مهلت ثبت نام:

۱۰ بهمن‌ماه ۹۸
ثبت نام
آموزش آنلاین

استخراج مقاله از پایان نامه

استاد محمد رضا آتشین صدف

مهلت ثبت نام:

۱۲ اسفندماه۹۸
ثبت نام
آموزش آنلاین

تکنیک های ارائه موفق

استاد محمد رضا آتشین صدف

مهلت ثبت نام:

۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۸
ثبت نام
آموزش آنلاین

تکنیک های نگارش پایان نامه

استاد محمد رضا آتشین صدف

مهلت ثبت نام:

۲ اسفندماه ۹۸
ثبت نام
آموزش آنلاین

تکنیک های فیش نویسی آسان

استاد محمد رضا آتشین صدف

مهلت ثبت نام:

۲۸ بهمن‌ماه ۹۸
ثبت نام
آموزش آنلاین

تکنیک های جستجوی هدفمند

استاد محمد رضا آتشین صدف

مهلت ثبت نام:

۲۶ بهمن‌ماه ۹۸
ثبت نام
آموزش آنلاین

تکنیک های پروپوزال نویسی

استاد محمد رضا آتشین صدف

مهلت ثبت نام:

۲۱ بهمن‌ماه ۹۸
ثبت نام
آموزش آنلاین

تکنیک های موضوع یابی

استاد محمد رضا آتشین صدف

مهلت ثبت نام:

۱۹ بهمن‌ماه ۹۸
ثبت نام
فیلم

 

فهرست